GOST R Belgesi

GOST-R Belgesi Rusya’ya ihracat yapan Türk ve yabancı firmaların ülkeye ürünlerinin sevki için RUSYA ülkesinin istediği belge olup, zorunlu bir belgedir.

GOST Belgesi RUSYA’da ithal ürünlerin uygunluk ile ilgili 2004-04 ve kararname ve emirleri takip RUSYA ve Rusya Hukuk Bankası 16 / DGC / 2009 tarihli 16 Şubat 2009 standartlarına göre Ticaret RUSYA / Bakanlık Bankası / GOST-R / diğer Bakanlıkların kontrolünde hazırlanmakta ve RUSYA’ da ki firmaların ithalatı sırasında gümrükte GOST-R Belgesi ile standartlara uygunluğunun denetimini yapmaktadır.

Kısaca Türkiye Cumhuriyetindeki firmaların RUSYA’ya yapacağı ihracatta / RUSYA’daki firmaların yapacağı ithalatta gerekli olan belge GOST-R Belgesidir.

Bilindiği üzere Rusya 2000 yılı başlarında, ihracat yapan firmalardan Gost-R adı altında kalite sertifikası talep etmiştir. Yeni yapılan düzenlemeye göre ise, Rusya’ya yapılan ihracatta bazı ürünler için istenilen Gost-R Uygunluk Belgesi, 15 Mart 2015 tarihinde yürürlükten kalkarak Avrasya Birliği Sertifikası olarak adlandırılan “EAC Gümrük Birliği Sertifikası” yürürlüğe girmiştir.

GOST-R Belgesi Belgesi İçin Gerekli Evraklar aşağıdaki gibidir;

  1. Ticari fatura
  2. Menşe Şahadetnamesi
  3. Konşimento
  4. Sigorta belgesi (Eğer ihracatçı tarafından sigorta yapılmışsa)
  5. Yükleme (Çeki) listesi

Yukarıdakilerin haricinde istenilen evraklar isteğe bağlı olup, ithal edilecek ürüne veya ithalatçıyla yapılan sözleşmeye göre değişiklik göstermektedir.

1- GOST Belgesi için gerekli evraklar dan biri olan Ticari Faturada olması gereken bilgiler aşağıdaki gibidir;

  • Tüm ticari faturalar ihracatçı şirketin antetli kağıda GOST-R a yazılmalı, alıcı ve satıcının ad ve adresleri eksiksiz yazılmış olmalı,
  • Satışı yapılan ürün açık bir şekilde ve 8 haneli GTİP yazılmalıdır,
  • Sevkiyat şekli ve yükleme boşaltma limanları yazılmış olmalı,
  • Birim fiyat, miktar, net ve brüt ağırlık, koli sayısı yazılmış olmalıdır.

2- GOST-R Belgesi için gerekli evraklardan biri de Menşe Şahadetnamesidir.

Menşe Şahadetnamesi, Rusya’ya ihracat yapılacak ürünün üreticisinin açık adı, adresi ve sevk aracının (hava, kara, deniz) detaylı bilgileri ile Rusya’daki ithalatçının açık ad ve adresini içermelidir.

3- Rusya  GOST  Belgesi için gerekli evrakların dan Konşimento`nun bir nüshası RUSYA Konsoloslukları`na verilecek olup, Konşimento`daki bilgiler ile ticari faturadaki bilgiler birbiri ile uyumlu olmalıdır, konşimentoda, ürünün değeri, birim fiyatı, net ve brüt ağırlık, marka ve işaretler, teknik ölçüler RUSYA deki ithalatçının açık adı ve adresi, sevk aracı ve nakliye şirketinin adı, nakliyenin yola çıktığı tarih, yükleme ve boşaltma limanları ile ilgili bilgiler de yazmalıdır.

4-  Rusya GOST Belgesi için gerekli evrakların dan Sigorta Belgesi: Sigorta şirketi tarafından düzenlenecek olan bu belgede de, sigorta primi tutarının yanı sıra, nakil aracı ve yükleme ve boşaltma limanları ile bilgilerin de yer alması gerekmektedir.

5- GOST-R Belgesi için gerekli evrakların dan Yükleme (Çeki) Listesi: Çeki listesi, alıcı ve satıcının ad ve adresi ile ürünün net ve brüt ağırlığı, koli sayısı, konteynır sayısı ve içeriği gibi bilgilerin yazılı olmasıdır.

GOST-R Belgesi Nedir?

GOST-R Belgesi Rusya devletine gümrükten girişi esnasından ürünlerin ihracat sertifikasıdır. Türkiye’de GOST-R Belgesi RUSYA için pazara giriş belgesi olarak da tanımlanabilir.

Rusya ( GOST-R ) ihracat yapan firmaların nakliyelerinin kontrolü sırasında uyguluğunu beyan eden kurumdur. Gerekli test raporları ve formlarını Sosyal Şirket firmasından tedarik ederek GOST-R Belgesi alabilirsiniz. Herhangi bir sorunla karşılaşmamak için ürünleri gözetim denetimi sırasında gerekli kontrollerini yapmaktayız.

GOST-R Belgesi ile ilgili daha fazla bilgi almak için lütfen Belgelendirme Departmanımızla iletişime geçiniz.

0850 885 02 52 – nurgul@sosyalsirket.com.tr