GOST R Belgesi

GOST Red Mektubu

Gost Red Mektubu Nedir?

Rusya Gost R Red Mektubu ihracat yapılacak ürünün zorunlu kalite belgesine gerek olmadan ihracat yapabileceğini yetkili kurumlar tarafından verilen resmi bir evraktır. Alınan evrakta ihraç edilecek ürünlerin zorunlu belge sınıfına girmediği belirten bilgiler yazmalıdır. Yani red mektubu Rusya’ya yapacağınız ihracatınızdaki ürünlerin zorunlu kalite belgelendirmesine dahil olmayan ihraç ürünleri için verilmektedir.

Gost Red Mektubunu ihracat yapacağınız zaman gümrükten yada iç pazarda ki müşteriler de görmek isteyebilir. Gümrükten talep edilen red mektupları özel standartlara göre ve gümrükte listelenen kurumlardan alınması gerekmektedir. (Sertifikasyon Merkezi, Rosstandart v.b.) İç pazarda ki müşterilerin talep edeceği red mektupları sertifikasyon merkezi tarafından alınabilir. İç pazardaki müşteriler için red mektubu yerine isteğe bağlı sertifika da çıkarttırılabilir ancak daha maliyetlidir.

Gost-R Red mektupları için matbuu bir formu yoktur. A4 kâğıdında hazırlanır ve aldığınız kurumun kaşesi ve imzası olur. Rusya Gost Red mektubu sahibi sadece bir kurum veya birey olabilir. Tek bir red mektubu içine gerekli olan tüm ürünler yazılabilir.

Gost R Red mektubu genelde 1 yıllık hazırlanır.

Gost Red Mektubu ile ilgili daha fazla bilgi almak için lütfen Belgelendirme Departmanımızla iletişime geçiniz.

0850 885 02 52 – nurgul@sosyalsirket.com.tr