Ukrayna UKR SEPRO (UKR SEPRO CoC) Kalite BELGESİ – (UKR SEPRO CoC CERTİFİCASI)

Ukrayna UKRSEPRO Belgesi Ukrayna’ya ihracat yapan Türk ve yabancı firmaların ülkeye ürünlerinin sevki için Ukrayna ülkesinin istediği belge olup, zorunlu bir belgedir.

Ukrayna’da ithal ürünlerin kalite ile ilgili ve Ukrayna’daki firmaların ithalatı sırasında gümrükte UKSEPRO ile standartlara uygunluğunun denetimini yapmaktadır.

Kısaca Türkiye Cumhuriyetindeki firmaların Ukrayna’ya yapacağı ihracatta / Ukrayna’daki firmaların yapacağı ithalatta gerekli olan belge Ukrayna UKR SEPRO sertifikasıdır.

Ukrayna UKR SEPRO Belgesi İçin Gerekli Evraklar aşağıdaki gibidir;

  1. Ticari fatura
  2. Menşe Şahadetnamesi
  3. Konşimento
  4. Sigorta belgesi (Eğer ihracatçı tarafından sigorta yapılmışsa)
  5. Yükleme (Çeki) listesi

Yukarıdakilerin haricinde istenilen evraklar isteğe bağlı olup, ithal edilecek ürüne veya ithalatçıyla yapılan sözleşmeye göre değişiklik göstermektedir.

1- Ukrayna UKR SEPRO Belgesi için gerekli evraklar dan biri olan Ticari Faturada olması gereken bilgiler aşağıdaki gibidir;

  • Tüm ticari faturalar ihracatçı şirketin antetli kağı UKR SEPRO a yazılmalı, alıcı ve satıcının ad ve adresleri eksiksiz yazılmış olmalı,
  • Satışı yapılan ürün açık bir şekilde ve 8 haneli GTİP yazılmalıdır,
  • Sevkiyat şekli ve yükleme boşaltma limanları yazılmış olmalı,
  • Birim fiyat, miktar, net ve brüt ağırlık, koli sayısı yazılmış olmalıdır.

2- Ukrayna UKR SEPRO Belgesi İçin gerekli evraklardan biri de Menşe Şahadetnamesidir.

Menşe Şahadetnamesi, Ukrayna’ya ihracat yapılacak ürünün üreticisinin açık adı, adresi ve sevk aracının (hava, kara, deniz) detaylı bilgileri ile Ukrayna’daki ithalatçının açık ad ve adresini içermelidir.

3- Ukrayna UKR SEPRO Belgesi için gerekli evraklardan Konşimento`nun bir nüshası Ukrayna Konsoloslukları`na verilecek olup,Konşimento`daki bilgiler ile ticari faturadaki bilgiler birbiri ile uyumlu olmalıdır, konşimentoda, ürünün değeri, birim fiyatı, net ve brüt ağırlık, marka ve işaretler, teknik ölçüler Ukrayna’daki ithalatçının açık adı ve adresi, sevk aracı ve nakliye şirketinin adı, nakliyenin yola çıktığı tarih, yükleme ve boşaltma limanları ile ilgili bilgiler de yazmalıdır.

4- Ukrayna UKR SEPRO Belgesi için gerekli evraklardan Sigorta Belgesi: Sigorta şirketi tarafından düzenlenecek olan bu belgede de, sigorta primi tutarının yanı sıra, nakil aracı ve yükleme ve boşaltma limanları ile bilgilerinin de yer alması gerekmektedir.

5- Ukrayna UKR SEPRO Belgesi İçin gerekli evraklardan Yükleme (Çeki) Listesi: Çeki listesi, alıcı ve satıcının ad ve adresi ile ürünün net ve brüt ağırlığı, koli sayısı, konteynır sayısı ve içeriği gibi bilgilerin yazılı olmasıdır.

Ukrayna UKR SEPRO Nedir?

Ukrayna UKR SEPRO Ukrayna devletine gümrükten girişi esnasından ürünlerin ihracat sertifikasıdır. Türkiye de Ukrayna UKR SEPRO sertifikası Ukrayna için pazara giriş belgesi olarak da tanımlanabilir.

Ukrayna ( UKR SEPRO ) ihracat yapan firmaların nakliyelerinin kontrolü sırasında uyguluğunu beyan eden kurumdur. Gerekli test raporları ve formların danışmanlığını Sosyal Şirket firmasından tedarik ederek Ukrayna UKR SEPRO Belgesini alabilirsiz. Herhangi bir sorunla karşılaşmamak için ürünleri gözetim denetimi sırasında gerekli kontrollerini yapmaktayız.

Ukrayna UKR SEPRO Kalite Belgesi çeşitleri;

– İki yıl için verilen Ukr SEPRO Belgesi: Üretim yerinizde yapılacak inceleme sonucunda belli ürünler için verilen Kalite Belgesidir. Firmanızın ISO 9000 Kalite Belgelerine sahip olması gerekmemektedir. Genellikler ihracatçılar bu tip Ukrayna UKR SEPRO Kalite Belgesini almaktadırlar. Burada sadece ürünlerin Ukrayna standartlarına uygunluğu kontrol edilmektedir.

– Beş yıl için verilen UkrSEPRO: üretim yerinizde yapılacak inceleme sonucunda belli ürünler için verilen Kalite Belgesidir. Firmanızın ISO 9000 Kalite Belgelerine sahip olması gerekmektedir. Burada sadece ürünlerin Ukrayna standartlarına uygunluğu kontrol edilmektedir.

Ukrayna UKR SEPRO Belgesi nasıl alınır?

Ukrayna UKR SEPRO Belgesini almak için ihracatı yapılacak ürünlerin Ukrayna yasalarına uygunluğu kontrol edildikten sonra ( kalite dokümanları – test raporları veya laboratuar analizleri) Ukrayna UKR SEPRO belgelendirme sürecine geçilir. Ürünlerin konteynırlara yüklemesi başlamadan, firmamız tarafından görevlendirilen yetkili denetçi, firmanıza gelerek gözetim denetimi yapar., Gerekli kontroller denetçi tarafından yapıldıktan sonra var ise eksikliklerin giderilmesi için sizi bilgilendirir. Ukrayna UKR SEPRO belgesi ürün sertifikası, kalite sertifikası olarak geçmez. Her yüklemeden önce mutlaka tekrardan çıkartılmalıdır. Ukrayna UKR SEPRO Belgesi almadan Ukrayna’ya ihracat yapamazsınız. Ukrayna UKR SEPRO Belgesi almazsanız Ukraynadaki malın ithalatını yapacak müşteriniz gümrükten malı çekemez ve malınız gümrükte takılır. Sıkıntısız bir şekilde Ukrayna’ya ihracatınızı gerçekleştirebilmek için ürünlerinize ait kalite belgelerinin tam olması, test dokümanlarının güncel yani yeni olması gerekmektedir. Sizin ihracatınızın süresinde ve maliyetinde yarar sağlayacaktır.

Ukrayna UKR SEPRO belgesi için bize müracaatınızda sizden ihracatı yapacağınız ürünün proforma faturası, ihracatı yapacağınız proforma faturada yazan ürünlerin kalite dökümanları, test raporları, laboratuvar analizleri gibi sertifikalar istenecektir. Ürünleriniz ilk önce Sosyal Şirket tarafından incelenir, firmanız hakkında genel bilgiler Rusça`ya çevrilerek kataloglarınızla birlikte Kiev`de sertifika kuruluşlarına gösterilir. Fiyatlandırma için resmi müracaatınız yapılacaktır.

Tarafımızla yapacağınız sözleşme doğrultusunda işleminiz başlar ve Ukrayna`dan Yetkili Eksperler gelerek üretim yerinizde inceleme yapar. Numunelerin Kiev`deki Test Merkezinde incelemesi yapıldıktan sonra 20 ile 30 gün içinde Ukrayna UKR SEPRO sertifikanız teslim edilir.

Ukrayna UKR SEPRO Belgesi ile ilgili daha fazla bilgi almak için lütfen Belgelendirme Departmanımızla iletişime geçiniz.

0850 885 02 52 – nurgul@sosyalsirket.com.tr